Zdravotnícke služby

Prevencia civilizačných ochorení

 • meranie cholesterolu, cukru a tukov v krvi

 • meranie krvného tlaku

 • odborné prednášky na témy: 

                         - civilizačné ochorenia,
                         -  správne stravovanie,
                         - ochrana pred stresom,
                         - sedavá práca a podobne
 • poradenstvo v oblasti výživy a zdravého životného štýlu,

 • osvetové materiály

Naše pozitíva:

 • skúsenosť
 • dostupnosť 
 • spájanie teórie s praxou
 • diskrétnosť
 • individuálny prístup
 • obojstranne výhodné obchodné vzťahy a podmienky
 

Kontakt

Práca - zdravie Prevádzky:
1. Myjava 716/73
2. Oravský Podzámok 430

0944 388 094

www.praca-zdravie.sk
sutaerikadk@gmail.com