Zdravotnícke služby

Prevencia civilizačných ochorení

 • meranie cholesterolu, cukru a tukov v krvi

 • meranie krvného tlaku

 • odborné prednášky na témy: 

                         - civilizačné ochorenia,
                         -  správne stravovanie,
                         - ochrana pred stresom,
                         - sedavá práca a podobne
 • poradenstvo v oblasti výživy a zdravého životného štýlu,

 • osvetové materiály

Naše pozitíva:

 • skúsenosť
 • dostupnosť 
 • spájanie teórie s praxou
 • diskrétnosť
 • individuálny prístup
 • obojstranne výhodné obchodné vzťahy a podmienky
 • na objednávku alebo zmluvný vzťah
 

Kontakt

MYPRO s.r.o. Sídlo:
Staromyjavská 716/73, 907 01 Myjava
IČO: 52531431
IČ DPH: SK2121056531
0944 388 094

www.praca-zdravie.sk
myprosro@gmail.com