Vypracovanie dokumentácie

        Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre pracovné činnosti s rizikovým faktorom pri práci :

 • biologický faktor,
 • chemický faktor
 • ionizujúce žiarenie,
 • optické, umelé žiarenie,
 • elektromagnetické žiarenie, 
 • fyzická záťaž,
 • bremená,
 • teplo a chlad,
 • vibrácie,
 • hluk (stolárstvo, autoservis, tlačiareň, zubná technika, zámočníctvo, kovovýroba, kameňolom, roľnícke družstvo, zlievarne, priemysel ...)
 •  a ďalšie.

        Prevádzkový poriadok:  

 • Zdravotnícke zariadenia
 • Ubytovacie zariadenia, hotely
 • Stravovacie zariadeni
 • Bazény, vírivky, plavárne, kúpaliská
 • Pohrebná služba, pohrebisko
 • Kozmetické salóny a solária
 • Zariadenia pre deti (materské školy, denné centrá, centrá voľného času)

HACCP dokumentácia

Hygienicko – epidemiologický režim pracoviska

Havarijný plán pracoviska

Nakladanie s nebezpečným odpadom

Traumatologický plán

Príručka pre prácu so zobrazovacími jednotkami (ergonómia pracoviska)

Sanitačný poriadok (lekárne, reštaurácie, čerpacie stanice, výrobné závody...)

 

Naše pozitíva:

 • skúsenosť
 • dostupnosť 
 • spájanie teórie s praxou
 • diskrétnosť
 • individuálny prístup
 • obojstranne výhodné obchodné vzťahy a podmienky
 • na objednávku alebo zmluvný vzťah
 

Kontakt

MYPRO s.r.o. Sídlo:
Staromyjavská 716/73, 907 01 Myjava
IČO: 52531431
IČ DPH: SK2121056531
0944 388 094

www.praca-zdravie.sk
myprosro@gmail.com