Vzdelávanie 

(rozsah vieme prispôsobiť aktuálnym požiadavkám)

 • Poskytovanie prvej pomoci
 • Práca v hluku
 • Práca s chemickými faktormi
 • Práca so zobrazovacími jednotkami
 • Ručná manipulácia s bremenami
 • Psychohygiena práce
 • Epidemiologicky závažná činnosť
 • Výchova zamestnancov k ochrane a podpore zdravia

Naše pozitíva:

 • skúsenosť
 • dostupnosť 
 • spájanie teórie s praxou
 • diskrétnosť
 • individuálny prístup
 • obojstranne výhodné obchodné vzťahy a podmienky
 • na objednávku alebo zmluvný vzťah
 

Kontakt

MYPRO s.r.o. Sídlo:
Staromyjavská 716/73, 907 01 Myjava
IČO: 52531431
IČ DPH: SK2121056531
0944 388 094

www.praca-zdravie.sk
myprosro@gmail.com