Školenia, kurzy, vzdelávanie 

(rozsah vieme prispôsobiť aktuálnym požiadavkám)

 • Poskytovanie prvej pomoci
 • Práca v hluku
 • Práca s chemickými faktormi
 • Práca so zobrazovacími jednotkami
 • Ručná manipulácia s bremenami
 • Psychohygiena práce
 • Epidemiologicky závažná činnosť
 • Výchova zamestnancov k ochrane a podpore zdravia

Naše pozitíva:

 • skúsenosť
 • dostupnosť 
 • spájanie teórie s praxou
 • diskrétnosť
 • individuálny prístup
 • obojstranne výhodné obchodné vzťahy a podmienky
 

Kontakt

Práca - zdravie Prevádzky:
1. Myjava 716/73
2. Oravský Podzámok 430

0944 388 094

www.praca-zdravie.sk
sutaerikadk@gmail.com