Poradenstvo - hygiena a epidemiológia

  legislatíva

 • ochrana zdravia pri práci

  poradenstvo

 • usporiadanie pracoviska, 

 • výrobné technológie, 

 • používanie prostriedkov individuálnej ochrany, 

 • organizácia práce a odpočinku, 

 • pitný režim 

 • stravovanie zamestnancov

 • imunizácia (očkovanie) zamestnancov

 

 

Naše pozitíva:

 • skúsenosť
 • dostupnosť 
 • spájanie teórie s praxou
 • diskrétnosť
 • individuálny prístup
 • obojstranne výhodné obchodné vzťahy a podmienky
 

Kontakt

Práca - zdravie Prevádzky:
1. Myjava 716/73
2. Oravský Podzámok 430

0944 388 094

www.praca-zdravie.sk
sutaerikadk@gmail.com