Ponuka služieb

Všetky uvedené služby Vám vieme zabezpečiť aj bez zmluvného vzťahu, prostredníctvom objednávky.

Naše služby poskytujeme po celom území Slovenskej republiky.

 
Posudková činnosť
 • zdravotno-hygienický audit pracovísk
 • kategorizácia pracovných činností (zaradenie zamestnancov do kategórii prác)
 • hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov
 • zisťovanie expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné kombinované účinky na zdravie
 • hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci 

Vypracovanie posudkov o riziku a prevádzkových poriadkov pre rizikové faktory

Poradenstvo / hygiena a epidemiológia                                                                                                                                          

Vzdelávacia činnosť poskytovania prvej pomoci na pracovisku                                                                                                    

Prevencia                                                                                                                                                                                          

Vypracovanie prevádzkového poriadku  

 

 
 
 

 

   

Naše pozitíva:

 • skúsenosť
 • dostupnosť 
 • spájanie teórie s praxou
 • diskrétnosť
 • individuálny prístup
 • obojstranne výhodné obchodné vzťahy a podmienky
 • na objednávku alebo zmluvný vzťah
 

Kontakt

MYPRO s.r.o. Sídlo:
Staromyjavská 716/73, 907 01 Myjava
IČO: 52531431
IČ DPH: SK2121056531
0944 388 094

www.praca-zdravie.sk
myprosro@gmail.com