Služby

Dohľad nad pracovnými podmienkami, pracovná zdravotná služba

Vypracovanie kompletnej dokumentácie

        prevádzkové poriadky, posudky o riziku, HACCP

Kurzy prvej pomoci

Poradenstvo - hygiena, epidemiológia

Školenia rizík na pracovisku

Zdravotnícke služby 

    zdravý životný štýl
    poradňa zdravia 
    meranie cholesterolu, cukru, krvného tlaku...

Naše pozitíva:

  • skúsenosť
  • dostupnosť 
  • spájanie teórie s praxou
  • diskrétnosť
  • individuálny prístup
  • obojstranne výhodné obchodné vzťahy a podmienky
 

Kontakt

Práca - zdravie Prevádzky:
1. Myjava 716/73
2. Oravský Podzámok 430

0944 388 094

www.praca-zdravie.sk
sutaerikadk@gmail.com