Vzdelanie a prax

                                                       Erika Šutá

verejný zdravotník
diplomovaný hygienik a epidemiológ
zdravotná sestra
inštruktor prvej pomoci
prax 17 rokov na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva:

 

 

                          - poradňa zdravia

                          - hygiena životného prostredia

                          - hygiena výživy

                          - hygiena detí a mládeže

                          - hygiena práce a pracovného prostredia

                           

Naše pozitíva:

  • skúsenosť
  • dostupnosť 
  • spájanie teórie s praxou
  • diskrétnosť
  • individuálny prístup
  • obojstranne výhodné obchodné vzťahy a podmienky
 

Kontakt

Práca - zdravie Prevádzky:
1. Myjava 716/73
2. Oravský Podzámok 430

0944 388 094

www.praca-zdravie.sk
sutaerikadk@gmail.com