MYPRO s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti ochrany a upevňovania zdravia zamestnancov pri práci. 

Odborným garantom pre pracovnú zdravotnú službu je Bc. Erika Šutá, dipl.a.h.e., ktorá v tejto oblasti aktívne pracuje už vyše 25 rokov.       

 
  • audity bez zmlúv
  • pôsobnosť na celom území Slovenska

 

 

 

 

 
 
 

 

 

                         

                          

                          

                        

                           

Naše pozitíva:

  • skúsenosť
  • dostupnosť 
  • spájanie teórie s praxou
  • diskrétnosť
  • individuálny prístup
  • obojstranne výhodné obchodné vzťahy a podmienky
  • na objednávku alebo zmluvný vzťah
 

Kontakt

MYPRO s.r.o. Sídlo:
Staromyjavská 716/73, 907 01 Myjava
IČO: 52531431
IČ DPH: SK2121056531
0944 388 094

www.praca-zdravie.sk
myprosro@gmail.com