Pracovná zdravotná služba zabezpečuje:
  • prevenciu chorôb z povolania a pracovných úrazov
  • ochranu a podporu zdravia zamestnancov
 

Aktuality

18.12.2018 09:35
Oznamovanie kategórie práce 2 Oznamovanie kategórie práce 2 na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 11.10.2018 uverejnil na svojej internetovej stránke korektné informácie týkajúce sa elektronického oznamovania kategórie práce...

Naše pozitíva:

  • skúsenosť
  • dostupnosť 
  • spájanie teórie s praxou
  • diskrétnosť
  • individuálny prístup
  • obojstranne výhodné obchodné vzťahy a podmienky
 

Kontakt

Práca - zdravie Prevádzky:
1. Myjava 716/73
2. Oravský Podzámok 430

0944 388 094

www.praca-zdravie.sk
sutaerikadk@gmail.com